Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II


 
2019
 

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze
Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Sierpnień
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny celowy,
  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd.
Zasiłki z pomocy społecznej przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej. Podejmowana jest ona po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, którego celem jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Przeprowadza go pracownik socjalny, który może się domagać złożenia przez wnioskodawców zaświadczeń, dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, stanu zdrowia, posiadania statusu bezrobotnego, czy osoby niepełnosprawnej itp..

Ustawodawca przewidział także sytuacje, w których świadczenia można odmówić, a nawet je cofnąć np. jeżeli wnioskodawca odmówi złożenia oświadczenia o swoich dochodach i majątku, albo gdy odmawia współpracy z pracownikiem socjalnym, odmawia podjęcia pracy przez bezrobotnego, czy podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną np. od alkoholu. Ustawodawca przewiduje także przypadek obligatoryjnego pozbawienia prawa do świadczeń przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Działalność GOPS |  Pomoc środowiskowa |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe |  Pomoc materialna |  EFS POKL |  "Uczeń na wsi"

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336